Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Blokkundervisning gir bedre oversikt og gjør det lettere å organisere studiehverdagen. Det viser foreløpige erfaringer fra pilotforsøket som er gjennomført på deler av historiefaget ved UiB denne våren.
I dette blogginnlegget skildrar Scott Bremer frå CALENDARS-prosjektet ein sommar i New Zealand som ikkje var slik den skulle.
I mars vil vi presentere Grethe Melby fra teatervitenskap
Vi har tre ledige stipendiatstillinger på Senter for digitale fortellinger, den nye SFFen som starter opp i sommer.