Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Landslova vart laga i Bergen, og i år feirar vi at det er 750 år sidan denne viktige lova for den tidlege statsdanninga i Noreg vart til. Jubileumskomiteen for Vestland presenterte i dag sitt program på historisk grunn i Håkonshallen, der lova til Magnus Lagabøte faktisk vart laga.
Et opptak med bokbad og diskusjon om bøkene til Dobson, Parikka og Walker Rettberg.
Førsteamanuensis ved AHKR, Ingvar Brandvik Mæhle, ga i begynnelsen av 2024 ut denne boka om antikkens bystater. Boka er et sammenlignende studium som særlig ser på de tre mest kjente bystatene i antikken: Athen, Sparta og Roma.
CLIMLIFE startet det nye året 2024 med hele tre publikasjoner på tre dager.
Jill Walker Rettberg skriver om korleis amerikansk og engelskspråkleg kunstig intelligens kan overskugge kulturarv frå andre delar av verda.
Forskarar kjem til Bergen for å løyse dei store samfunnsutfordringane. Simon Øverland har invitert nokre av dei til å fortelje om framtidas løysingar.