Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Dette er en milepel for seismiske refleksjonsundersøkelser på dette kontinentet og de første resultatene var gode.
Fredag 15. januar 2010 disputerte Rannveig Øvrevik Skoglund til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen
I januar 2010 starter en flygravimetrisk undersøkelse over Den Antarktiske Halvøya. Institutt for geovitenskap er en av deltakerne i prosjektet.