Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

6 av 13 innvigede NORKLIMA-søknader gikk til UiB. To av disse kom fra GEO.
GEO forskere på tokt med G.O. Sars for GLANAM-prosjektet.
Sommer er toktsesong ved GEO. Viktig for forskning og undervisning, og krevende logistisk og utstyrsmessig.
Institutt for geovitenskap ønsker økt studentutveksling og undervisningssamarbeid med Universitetet i Kiel.
20-års jubileum for ledere av strukturgeologisk og sedimentologisk feltkurs i USA.