Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Invitasjon kvalifisering Geofag-OL 2015. Universitetet i Bergen og Norsk Geologisk forening inviterer til deltakelse i kvalifisering til Geofag-OL i Brasil, september 2015.
Hvert år samler GEO samarbeidspartnere i industri, forvaltning og fagetater til seminar med forskning i fokus.
I siste evalueringsrunde av EEA finansierte forskningsprosjekter mellom Romania og Norge, fikk prosjektet CAVEMONITOR full uttelling og en tildeling på vel 900 000 EUR over 2 ½ år.
Institutt for geovitenskap har UiBs mest fornøyde masterstudenter