Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Forrige uke fikk vi den gledelige nyheten om tildeling av 3 nye prosjekter. Et 4SWIND prosjekt med Haflidi Haflidason som prosjektleder og to prosjekter som er finansiert av - DeepReservoir-prosjektet hvor Christian Eide prosjektleder. Dette omhandler klorittbelegg i sandsteinsreservoarer, og PALMAR-prosjektet hvor Ritske Huismans er involvert fra GEO, og UiO er koordinator. Der de skal påta... Les mer
– I sommer skal vi undersøke mangan-avsetninger i et dypt havområde nord for Jan Mayen, og skaffe mer kunnskap om det biologiske livet i området. Dette er viktig for å kunne vurdere miljøkonsekvenser av eventuell industriell aktivitet.
On Friday 17. June Edoseghe Osagiede defended his thesis "The structural evolution of rift fault networks: From pre-existing structural controls to topological characterisation of the northern North Sea Rift System"
Hvordan kan havvindturbiner festes til havbunnen og hvordan kan store mengder hydrogen mellomlagres på norsk sokkel? To nye forskningsprosjekter skal gi kunnskapsbidrag til et viktig felt for Norge.
The R/V G.O. Sars has reached day 5 of its 10 day cruise to the offshore wind sites Utsira Nord and Sørlige Nordsjø II in the North Sea.
Friday 10th of June R/V G.O. Sars set its course towards the southern North Sea to start UiB's first scientific cruise to investigate ground conditions for foundations and anchoring of offshore wind farms.
The first week in June UIB GEO has been hosting the Summer School for the Marie Curie Innovative Training Project "S2S Future: Signal Propagation from Source to Sink for the Future of Earth Resources and Energy". 13 PhD candidates have come from universities in France, Germany, UK, Netherlands, Norway, Spain and Switzerland to learn and work together in western Norway.
Forskere ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø har sammenstilt geologiske data knyttet til den siste deglasiasjonen av det Eurasiske isdekket med særlig fokus på sokkelområdene.