Home

Department of Comparative Politics

Main content

SampolGenerell 16-9

Samanliknande politikk er statsvitskap som studerer politiske institusjonar, organisasjonar, prosessar, deltaking og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På samanliknande politikk får du innsikt i vilkåra for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måtar demokrati kan bli organisert på.

Du kan blant anna studere politiske ideologiar, partiar, partisystem, valsystem, regional integrasjon, politisk økonomi og offentleg politikk på tvers av land. Du kan også gå i djubden på politikk i ulike delar av verda. Les om erfaringane til studentar og studiekvardagen deira.

Kva kan du bli? Sjå kva sampolkandidatar jobbar med. Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene! 

Månedens alumn
Camilla Huggins Aase

Februar 2024: Camilla Huggins Aase

Hun er politisk rådgiver i Norges Handikapforbund og har en master i sammenliknende politikk. Les intervjuet om livet som student og tiden etterpå.

Nyhet
Michaël Tatham

Prisdryss for Sampol

Ugleprisen og Studiekvalitetsprisen til SAMPOL223 utgjør instituttets andre Uglepris og fjerde studiekvalitetspris.

Studiebarometeret 2023
Fornøyd

Studentene er godt fornøyde med master på sampol

Over gjennomsnittet for masterprogrammet i sammenliknende politikk.

Nyhet
Arjan Schakel

Leder an forskningen på lokal og regional stemmegivning

Arjan Schakels prosjekt nærmer seg slutten: –Dette er et stort steg for forståelsen av valg i et flernivåperspektiv.

Utveksling
Henrik Andersen på en amerikansk fotball-stadion i Chapel Hill, USA.

Rekordmange masterstudenter på utveksling

Mer enn 20% av studentene på Sampol-masteren er på utveksling denne våren.

Kva kan du bli?

Sjå kva tidlegare sampolkandidatar jobbar med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiane!

I løpet av studiane er det gode moglegheiter for å reise på utveksling.