Home
Centre for Women's and Gender Research
Book launch

Politics, love and art - new perspectives on Torborg Nedreaas' authorship

Centre for Women's and Gender Research at UiB and Western Norway College of Applied Sciences welcome you to a launch of the new book about Norwegian author Torborg Nedreaas.

Bokframside - tittel på boken og et bilde av en kvinne i hvit skjorte og hatt
Photo:
Scandinavian Academic Press

Main content

The book is in Norwegian, and so is the event, so the event information is only in Norwegian:

Torborg Nedreaas (1906-1987) er en av de sentrale forfatterne i etterkrigstiden. Hun er særlig kjent som en fornyer av novellekunsten, og for å rette søkelys mot barns og kvinners livsvilkår. Gjennom hele sitt skrivende liv var Nedreaas også en aktiv samfunnsdebattant på den radikale venstresiden, og hun var fredsaktivist og NATO-motstander, i nær tilknytning til den kommunistiske bevegelsen.

Den nye boken, Politikk, kunst og kjærlighet - nye perspektiver på Torborg Nedreaas' forfatterskap, retter seg til alle med interesse for Nedreaas' forfatterskap. Boken presenterer nye stemmer i Nedreaas-forskningen, nye tilnærminger til allerede kanoniserte Nedreaas-tekster, lesninger av verk som i mindre grad har vært gjenstand for oppmerksomhet, samt en utvidet forståelse av Nedreaas' plass i norsk litteraturhistorie generelt og i den feministiske kanon spesielt.

Program

Velkommen og introduksjon av boken ved Kari Jegerstedt, senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB, og medredaktør av og bidragsyter til boken.

Musikalsk innslag ved Kari Anne Drangsland, postdoktor ved SKOK og musiker i Albert og Elise.

Panelsamtale med bidragsytere til boken:

Ordstyrer for samtalen er førsteamanuensis i norsk litteratur (HVL), medredaktør for og bidragsyter til boken, Per Arne Michelsen 

Et blikk på boken, sett utenfra: Professor emerita i allmenn litteraturvitenskap, Ellen Mortensen

Hør opptak av samtalen her: