Hjem
Forum for vitenskap og demokrati

Møter arrangert av Forum for vitenskap og demokrati

2009

29. september 2009       Den akademiske eliten og nye relasjoner mellom kunnskap og politikk
Sted:  Egget, Studentsenteret
Innleder: Professor Richard Münch, Universität Bamberg, Tyskland
Åpning av Forum for vitenskap og demokrati

23. oktober 2009            Dannelsen av det neoliberale tankekollektivet Mont Pelerin Society og dets innvirkning på fag og offentlig diskusjon
Sted:  Kafeen, Studentsenteret
Innleder:  Dieter Plehwe, Wissenschafts Zentrum, Berlin (WZB)

11. november 2009        Fagkritikk og offentlighet
Sted:  Auditoriet, U. Pihl
Innledere:  Gunnar Skirbekk, SVT og Ellen Mortensen, SKOK

4. desember 2009:  Nye demokratiske utfordringer - nytt syn på vitenskap?

 

2010

19. januar 2010:  Dannelse og utdannelse

28. mai 2010:  Hva er faglig ledelse

11. juni 2010:  Styring og kritikk. Hva er samfunnsforskningens rolle?

10. september 2010:  Bør forskarar snakke med journalistar?

8. oktober 2010:  Forskningsrådets styring av Universitetet

26. november 2010:   Akademisk kapitalisme eller samfunnsuniversitet?

 

2011

4. februar 2011:  Psykiatri og rasehygiene

4. mars 2011:  Overlever norsk på universitetet?

17. mars 2011:  Den vidunderlige nye terapeutiske verden

8. april 2011:  Demokratiet og vitskapane - ei spenningsfylt historie

6. mai 2011:  Juristenes rolle i politikk og forvaltning

2. september 2011:  Rangering, sammenlikning, vedsetting

9. september 2011:  Akademia i demokratiets tidsalder

18. november 2011:  Humanioras fremtid

 

2012

20. april 2012:  Tidsbruk og tidskonflikt i akademia

27. april 2012:  Rektors rolle som faglig leder

4. mai 2012:   Kunnskapskrise?

3. oktober 2012:  Forlagsmakt og Open Access publisering

19. november 2012:  Universitetsbyråkrati

7. desember 2012:  Normalvitenskapens samfunnskontrakt - 50 år etter Thomas Kuhn

 

2013

11. mars 2013:  Rektorvalgkampen: debatt om universitet, demokrati og samfunn

12. april 2013:  Trenger vi Forskningsrådet for å drive fremragende forskning?

13. september 2013: Miljøkrise og energiforskning

18. oktober 2013: Velferdsstaten og økonomenes prediksjoner

27. november 2013: Universitetets satsing på klima- og energiforskning

 

2014

26. februar 2014: Hvem skal eie fisken og havene? Kunnskap og makt i fiskeriforvaltningen

26. mars 2014:  Tellekantordningen for vitenskapelig publisering

7. mai 2014:  Europa, Noreg og krisa til universitetet

15. desember 2014: Energiforskingen ved en skillevei: Hvem tar ansvar?