Hjem

Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

25. mars arrangerte Institutt for geovitenskap sitt strategimøte på Scandic Hotels Ørnen. Formålet med møtet var å diskutere instituttets strategiske satsning for de neste årene.
Nylig publisert artikkel i "Quaternary Science Reviews" viser at is-strømmen i Norskerenna kan ha trukket seg tilbake 2000 år tidligere enn antatt mot slutten av siste istid.
Invitasjon kvalifisering Geofag-OL 2015. Universitetet i Bergen og Norsk Geologisk forening inviterer til deltakelse i kvalifisering til Geofag-OL i Brasil, september 2015.
Hvert år samler GEO samarbeidspartnere i industri, forvaltning og fagetater til seminar med forskning i fokus.
I siste evalueringsrunde av EEA finansierte forskningsprosjekter mellom Romania og Norge, fikk prosjektet CAVEMONITOR full uttelling og en tildeling på vel 900 000 EUR over 2 ½ år.
Institutt for geovitenskap har UiBs mest fornøyde masterstudenter
Geoforskning.no har i samarbeid med landets geofaglige institutter og Aftenposten Viten tatt initiativet til å arrangere en nasjonal formidlingskonkurranse innen geomiljøet.
Universitetet i Bergen innfører en studentbevisapp som skal brukes som semesterkvittering fra og med vårsemesteret 2015.
Marta Zygmuntowska skal styrke kontakten mellom GEO forskere og studenter, og Universitetsbiblioteket.
Meckler begynner ved Institutt for geovitenskap (GEO), 1.mars, 2015. I tillegg til ERC-tildelingen, er hun nå også innvilget stipend fra Bergen Forskningsstiftelses Rekrutteringsprogram!
Prosessen for utarbeidelse av ny strategi for MN-fakultetet er igang, og torsdag 27. november holdt dekanatet allmøte for ansatte og studenter.
Elisabeth M. Lysebo blir ny fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Første samling for geofaglærere i Hordaland.
Tiden frem til 2030 kan vli avgjørende, sier professor Eystein Jansen ved Institutt for geovitenskap (GEO) og Bjerknessenteret.
I tirsdag 28.10.14 møtte Helga (Kikki) Flesche Kleiven opp på Stortinget for å ta fatt på oppgaven som rådgivende medlem i Arbeiderpartiets nyetablerte og partinøytrale klimapanel.
Atle Nesje hadde siste veka i august 2014 sitt 33. år med feltkurs i kvartærgeologi på Finse

Sider