Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

I august 2013 arrangerer digital kultur et kurs i samarbeid med tre amerikanske universitet. Ti norske studenter skal samarbeide med ti amerikanske studenter om å lage kreative webprosjekter som kombinerer tekst, bilde, video og lyd.
– Språk handlar om identitet, seier Gunnstein Akselberg, mottakar av Det humanistiske fakultet sin formidlingspris for 2013.
Håkon Tandberg er stipendiat i religionsvitskap og forskar på zoroastrismen i India og deira relasjonen til tempelelden.
Sentrale delar av historiefaget vart tatt opp då historiografiboka "Fortalt fortid. Norsk historieskrivning etter 1970" var til diskusjon på eit møte i Bergen historisk forum.
Som historiker har hun forsket på kvinners liv og endringer, som kvinne har hun opplevd endringene. For professor Ida Blom er livet og historien to sider av samme sak.