Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

– Språk handlar om identitet, seier Gunnstein Akselberg, mottakar av Det humanistiske fakultet sin formidlingspris for 2013.
Håkon Tandberg er stipendiat i religionsvitskap og forskar på zoroastrismen i India og deira relasjonen til tempelelden.
Som historiker har hun forsket på kvinners liv og endringer, som kvinne har hun opplevd endringene. For professor Ida Blom er livet og historien to sider av samme sak.