Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Det fire-årige prosjektet `Anti-Exceptionalism About Logic' har fått 7 millioner kroner i FRIPRO-støtte fra Norges Forskningsråd i kategorien ‘Unge forskertalenter’. Prosjektet skal ledes av Ole Hjortland ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, og finansierer en postdoktor og en PhD-stipendiat.
Førsteamanuensis ved jazzstudiene på Griegakademiet - Institutt for musikk har fått glimrende omtale i anmeldelsene av SkyDive Trio sin siste cd, Sun Moee - utgitt tidligere i år.