Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Etter å ha avtjent verneplikten visste Jan N. Bremmer mye om religion. Nå vet han mye mer. Det kan du få nyte godt av når religionsviteren besøker UiB.
Språkressursar vert lettare tilgjengelege for forskarar i heile Europa.
Ikkje alle nøyer seg med skuletimar, lekser og fritidsaktivitetar. Fem av elevane i 3. klasse ved St. Paul Gymnas i Bergen studerer språkfag ved universitetet samstundes.
NB! Forelesningene vil bli avholdt på seminar-/lunsjrommet i første etasje, Sydnesplassen 12/13 hele semesteret! Åpent kurs ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier, høsten 2016.
– Å reise i Latin-Amerika er fantastisk i seg selv, men det skader ikke å kunne språket, sier Edvard Nyvoll Bjørklund. Han lærte seg spansk på utveksling i Ecuador.
– Vårt mål er å styrke det faglige miljøet for filosofisk logikk i Norge.
Endringer i klima viser seg å ha vært av mindre betydning for teknologisk innovasjon blant steinaldermennesker enn tidligere antatt.
På Universitetet i Bergen lærte journalist og forfatter Kari Birkeland å «tenke sjæl».
Thomas H. McGovern har gjort feltarbeid over store deler av verden. I september besøker professoren i zooarkeologi UiB.