Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Torsdag 23. februar 2017 inviterte SKOK til debatt omkring framveksten av høgrepopulisme i Europa og verda, med fokus på korleis kjønn og seksualitet blir iscenesett av høgrepopulistiske parti og rørsler.
– På dette kurset har man lyst til å lese og lyst til å være forberedt, forteller utvekslingsstudent Anna Tydén.
– Reformasjonen handlet i hovedsak om to ting, frelse og makt, forteller historieprofessor Gunnar Winsnes Knutsen.
– Vi må ta vare på alle, sier lektorstudent Trond Hvalbye. Han skal se på hvordan videregående skoler praktiserer opplæringen for minoritetsspråklige elever.
Den hollandske sosialantropologen Anouk de Koning fra Radboud universitet var innom SKOK for å snakke om sitt ERC-finansierte prosjekt Reproducing Europe.
Denne våren vil studenter ved Bergen Arkitekthøgskole få mulighet til å delta på et kurs som knyttes opp til det tverrfaglige WAIT-prosjektet.
2017 er full av muligheter. UiB tilbyr nye sivilingeniørstudier, lektorutdanning i historie og religion og profesjonsbaserte mediestudier. Arbeidstakere med fremtidens kompetanse utdannes i Bergen.
Professor Anders Bjørkelo går av med pensjon. Det ble behørig markert.