Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Torsdag 23. februar inviterte SKOK til debatt omkring framveksten av høgrepopulisme i Europa og verda, med fokus på korleis kjønn og seksualitet blir iscenesett av høgrepopulistiske parti og rørsler. I debattpanelet satt Ulf Mellström, genusforsker og sosialantropolog frå Karlstads Universitet i Sverige, Elisabeth Ivarsflaten, statsvitar frå Universitetet i Bergen med høgrepopulisme i Europa som... Les mer
Senter for Griegforskning deltar i et nystartet kunstnerisk forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen, Griegakademiet - Institutt for musikk: '(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means'.
- På dette kurset har man lyst til å lese og lyst til å være forberedt, forteller utvekslingsstudent Anna Tydén. I det nye emnet «kjønn, migrasjon og tid» knyttes pensum direkte opp mot dagsaktuell forskning om migrasjon i Europa. Dette fokuset blir høyt verdsatt av studentene.
– Reformasjonen handlet i hovedsak om to ting, frelse og makt, forteller historieprofessor Gunnar Winsnes Knutsen.
– Vi må ta vare på alle, sier lektorstudent Trond Hvalbye. Han skal se på hvordan videregående skoler praktiserer opplæringen for minoritetsspråklige elever.
Den hollandske sosialantropologen Anouk de Koning fra Radboud Universitet var innom SKOK mandag 20. februar for å snakke om hennes ERC-finansierte prosjektet Reproducing Europe. Prosjektet er et komparativt, etnografisk studie som fokuserer på foreldrerollen til førstegenerasjons Egyptiske innvandrere i Europa, og forhandlingen av statsborgerskap i møte mellom Egyptiske foreldre og ulike... Les mer
– Hvis du kjenner de klassiske litterære sjangrene godt, kan analyseverktøyene brukes på alle typer sjangre, sier førsteamanuensis Anders M. Gullestad. Han har ansvar for litteraturemnene på videreutdanningskursene Norsk 1 og Norsk 2.
Denne våren vil studenter ved Bergen Arkitekthøgskole få mulighet til å delta på et kurs som knyttes opp til det tverrfaglige WAIT-prosjektet. Kurset vil utforske tekstiler og arkitekturs temporaliteter.
2017 er full av muligheter. UiB tilbyr nye sivilingeniørstudier, lektorutdanning i historie og religion og profesjonsbaserte mediestudier. Arbeidstakere med fremtidens kompetanse utdannes i Bergen.
Elín Bára Magnúsdóttir, som våren 2017 underviser i islandsk ved LLE, er nominert til islandsk faglitterær pris for fremragende forskning.
Professor Anders Bjørkelo går av med pensjon. Det ble behørig markert.
En UiB-forsker reiser til Danmark, mens fem europeiske fremadstormende forskere kommer til UiB for å forske. De har fått tildelt Marie-Curie-stipender fra EU i samarbeid med UiBs forskningsmiljøer.
Førsteamanuensis emeritus Ole-Jørgen Johannessen har i samarbeid med Riksarkivet gitt ut Bergens Kalvskinn, som er en viktige middelalderkilde for Vestlandet.