Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

DICTUM er et grunnforskningsprosjekt der hovedfokus er den tekniske kjernen i Platons filosofi, dialektikkbegrepet. Dialektikk er metoden som adskiller filosofiske undersøkelser fra andre typer undersøkelser.
Siste måndag i mars inviterte SKOK masterstudenter ved UiB til eit heildagsseminar i Ida Blom's hus. Der fekk studentane leggje fram og drøfte korleis dei kan styrke kjønnsperspektivet i sine oppgåver.
– De humanistiske fagene er en uutnyttet ressurs, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han presenterte nylig regjeringens plan for at samfunnet og arbeidslivet skal se nytten av fagene.
Årets samarbeidskonferanse mellom Nætverk for Kvinder i Filosofi og Bergensnettverket for kvinner i filosofi ble arrangert ved København universitet, 24.-25. februar.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer de viktigste punktene i den kommende humaniorameldingen til Stortinget under et symposium i Oslo onsdag.
Historikar og førsteamanuensis ved SKOK, Hanne Marie Johansen, har forska på den historiske utviklinga av norsk skilsmissepolitikk, og nylig publisert ein artikkel som undersøker endringane i norsk skilsmissepolitikk på slutten av 1700-talet og på 1800-talet som følge av brotet med unionen med Danmark.
Seminar på Litteraturhuset som kaster nytt lys på musikklivet i Norge 1940–1945 med bidrag av Bjarte Bruland, Ingrid Loe Dalaker, Michael Custodis og Arnulf Mattes.
Doktorgradsstipendiat Kari Anne Drangsland er siste tilskot av forskarar ved SKOK. Kari Anne er med i Prosjekt WAIT, og startar snart med datainnsamlinga til forskningsprosjektet sitt. Bli betre kjend med Kari Anne og hennas prosjekt her.
WAIT-forskere og nettverkspartnere møttes for første gang for å diskutere og dele tanker om den pågående forskningen og for å kick-starte WAIT-prosjektet.
Christopher Henshilwood og det nye Centre for Early Human Behaviour får status som Senter for fremragende forskning (SFF). Forskningen ved sentre som får denne statusen kjennetegnes av å være ambisiøs og nyskapende, med et potensial for grensesprengende resultater.
Droner og satellitt kan gjøre arbeidet til arkeologene lettere. Masteroppgaven til Kristoffer Hillesland skaper entusiasme i bransjen.
Ole Hjortland mener vi alle kan bli flinkere til å tenke logisk, hvis vi øver. 8. mars ble han tildelt den prestisjetunge Meltzerprisen for yngre forskere.
Kva lærer ein eigentleg når ein tek kjønnsstudier, kvifor er det viktig å studere kjønn, og kva kan ein bruke ein bachelor i kjønnsstudier til? Under åpen dag ved Universitetet i Bergen gav Kurt-Rune Bergset elevar fra videregående skole ei innføring i kjønnstudiar, og mangfaldet av tema og problemstillingar innan fagfeltet.
Michael Stausberg står bak ny ambisiøs håndbok om religionsvitenskap.
Kikki Kleiven har markert seg som glødande forskingsformidlar. Dei unge forskarane Alistair Seddon og Ole Hjortland har fått internasjonal merksemd for forskinga si. 8.mars mottok dei alle Meltzerprisen for 2016.
Erika er i ferd med å fullføre bachelorgraden sin i Kjønnsstudier ved Universitetet i Bergen. Ho har fordjupa seg i Historie, og gjennom studia har ho fått arbeid som praktikant ved byarkivet i Bergen. Ho oppfordrer alle med interesse for kjønn til å vurdere Bachelorprogrammet i Kjønnstudier ved SKOK.