Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

– De humanistiske fagene er en uutnyttet ressurs, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han presenterte nylig regjeringens plan for at samfunnet og arbeidslivet skal se nytten av fagene.
Årets samarbeidskonferanse mellom Nætverk for Kvinder i Filosofi og Bergensnettverket for kvinner i filosofi ble arrangert ved København universitet, 24.-25. februar.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer de viktigste punktene i den kommende humaniorameldingen til Stortinget under et symposium i Oslo onsdag.
Hanne Marie Johansen ved SKOK har undersøkt endringane i norsk skilsmissepolitikk på slutten av 1700- og 1800-talet som følge av brotet med unionen med Danmark.
Doktorgradsstipendiat Kari Anne Drangsland er siste tilskot av forskarar ved SKOK. Kari Anne er med i prosjektet WAIT, og startar snart med datainnsamlinga til forskingsprosjektet sitt.
WAIT-forskere og nettverkspartnere møttes for første gang for å diskutere og dele tanker om den pågående forskningen og for å kick-starte WAIT-prosjektet.
Ole Hjortland mener vi alle kan bli flinkere til å tenke logisk, hvis vi øver. 8. mars ble han tildelt den prestisjetunge Meltzerprisen for yngre forskere.
Kva lærer ein eigentleg når ein tek kjønnsstudier, kvifor er det viktig å studere kjønn, og kva kan ein bruke ein bachelor i kjønnsstudier til?
Michael Stausberg står bak ny ambisiøs håndbok om religionsvitenskap.
Erika er i ferd med å fullføre bachelorgraden sin i kjønnsstudiar ved Universitetet i Bergen.