Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Siste måndag i mars 2017 inviterte SKOK masterstudentar ved UiB til eit heildagsseminar der studentane fekk leggje fram og drøfte korleis dei kan styrke kjønnsperspektivet i sine oppgåver.
– De humanistiske fagene er en uutnyttet ressurs, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han presenterte nylig regjeringens plan for at samfunnet og arbeidslivet skal se nytten av fagene.
Årets samarbeidskonferanse mellom Nætverk for Kvinder i Filosofi og Bergensnettverket for kvinner i filosofi ble arrangert ved København universitet, 24.-25. februar.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer de viktigste punktene i den kommende humaniorameldingen til Stortinget under et symposium i Oslo onsdag.
Hanne Marie Johansen ved SKOK har undersøkt endringane i norsk skilsmissepolitikk på slutten av 1700- og 1800-talet som følge av brotet med unionen med Danmark.
Seminar på Litteraturhuset som kaster nytt lys på musikklivet i Norge 1940–1945 med bidrag av Bjarte Bruland, Ingrid Loe Dalaker, Michael Custodis og Arnulf Mattes.
Doktorgradsstipendiat Kari Anne Drangsland er siste tilskot av forskarar ved SKOK. Kari Anne er med i prosjektet WAIT, og startar snart med datainnsamlinga til forskingsprosjektet sitt.
WAIT-forskere og nettverkspartnere møttes for første gang for å diskutere og dele tanker om den pågående forskningen og for å kick-starte WAIT-prosjektet.
Christopher Henshilwood og det nye Centre for Early Human Behaviour får status som Senter for fremragende forskning (SFF). Forskningen ved sentre som får denne statusen kjennetegnes av å være ambisiøs og nyskapende, med et potensial for grensesprengende resultater.
Droner og satellitt kan gjøre arbeidet til arkeologene lettere. Masteroppgaven til Kristoffer Hillesland skaper entusiasme i bransjen.
Ole Hjortland mener vi alle kan bli flinkere til å tenke logisk, hvis vi øver. 8. mars ble han tildelt den prestisjetunge Meltzerprisen for yngre forskere.
Kva lærer ein eigentleg når ein tek kjønnsstudier, kvifor er det viktig å studere kjønn, og kva kan ein bruke ein bachelor i kjønnsstudier til?
Michael Stausberg står bak ny ambisiøs håndbok om religionsvitenskap.
Kikki Kleiven har markert seg som glødande forskingsformidlar. Dei unge forskarane Alistair Seddon og Ole Hjortland har fått internasjonal merksemd for forskinga si. 8.mars mottok dei alle Meltzerprisen for 2016.
Erika er i ferd med å fullføre bachelorgraden sin i kjønnsstudiar ved Universitetet i Bergen.