Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Instituttets publiseringsvinner i 2016 ble historiker Eivind Heldaas Seland.
Senterleder ved SKOK, Christine M. Jacobsen sin siste artikkel «Veiled Nannies and Secular Futures in France» er nylig publisert i tidsskriftet Ethnos. Gjennom fokus på kontroversene rundt bruken av slør blant muslimske barnepiker, undersøker Jacobsen rollen fransk sekularisme spiller i den statlige reguleringen av religion.
Sosialantropolog Sandrine Musso er knyttet til det pågående forskningsprosjektet "WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon", og er for øyeblikket gjesteforsker ved SKOK. Musso har arbeidet ved SKOK de siste ukene, og benyttet mulighetene som det Bergenske været byr på til å arbeide med sitt nåværende prosjekt.
Bergsveinn Birgisson, som i 2008 avla doktorgraden ved LLE, er utnevnt til Ridder av 1. klasse av Kong Harald V som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten".
SKOK er en av fire partnerinstitusjoner som skal fremme samarbeid og nettverksbygging mellom PhD-stipendiater i kjønnsforskning fra Linköping, Budapest, Cape Town, og Bergen. Til høsten skal UiB være vertskap for deltakerene i samarbeidsprosjektet.
- Behovet for kunnskap i arabisk øker, både her i landet og i verden, sier Esmira Nahhri. Hun er fagansvarlig for nettstudiet i arabisk språk og kultur ved UiB.
Etter at Magnus Matningsdal sluttet som professor ved Det juridiske fakultet i 1989 har han stått over 2000 timer ved kateteret på Dragefjellet. I dag hedres høyesterettsdommeren som æresalumn på årets Christiekonferanse.
Kjetil Rommetveit og Brian Wynne er redaktører for 'Imagining public issues in the technosciences?', et spesial nummer av Public Understanding of Science. Andre forskere fra SVT har også bidratt til utgaven
«Søk internasjonale erfaringer!» råder CCBIO-leder Lars A Akslen dagens studenter.
– Vi lærer så utruleg mykje meir her enn vi ville gjort heime i Bergen.
– UiB er en flott arbeidsplass, jeg synes det er enkelt å identifisere seg med de verdiene som universitetet representerer, sier den nye fakultetsdirektøren ved Det humanistiske fakultet.