Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Instituttets publiseringsvinner i 2016 ble historiker Eivind Heldaas Seland.
I en ny artikkel i tidsskriftet Ethnos undersøker senterleder ved SKOK, Christine Jacobsen, rollen fransk sekularisme spiller i den statlige reguleringen av religion.
Sosialantropolog Sandrine Musso er tilknytt det pågåande forskingsprosjektet WAIT og er for tida gjesteforskar ved SKOK.
SKOK er en av fire partnerinstitusjoner som skal fremme samarbeid og nettverksbygging mellom PhD-stipendiater i kjønnsforskning fra Linköping, Budapest, Cape Town, og Bergen.
– Vi lærer så utruleg mykje meir her enn vi ville gjort heime i Bergen.