Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Boken er redigert av Espen Gamlund og Carl Tollef Solberg og har forord av Jeff McMahan.
Kvart tredje av 45 millionar søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka i 2018 vart gjort i appen Ordbøkene.
Våre tre nye PhD-kandidater er på plass i prosjektrommet til Machine Vision, og teamet er i full gang med første arbeidspakke.
Det fjerde og siste bandet i eit nytt verk om norsk språkhistorie er no gjeve ut, og med det er heile den norske språkhistoria samla i eit verk for første gang.
Humaniorastudentene er attraktive på arbeidsmarkedet og får uttelling for praksis gjennom utdanningen.
Mange er opptatt av rettferdig fordeling av goder i et samfunn. Men hvordan skal en slik fordeling skje? I denne boken blir vi presentert for en rekke mulige svar på nettopp dette spørsmålet. Boken diskuterer også hvilken rolle skattesystemet spiller når det gjelder fordeling av goder.
Den nettbaserte utgaven skal være en kanal for åpen publisering av original teatervitenskapelig forskning, og kom med sitt første nummer 2. januar 2019.