Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Film- og kjønnsforsker Maud Ceuterick har hatt et imponerende produktivt år. Nå tildeles hun HFs pris for unge forskere 2020.
Ben Martin | Introduction to Philosophy: Logic | Rebus
Prosjektet Meet je Stad (Mål byen din), som er tilknytt to forskingsprosjekt ved UiB, har blitt kåra til det 3. mest berekraftige nederlandske initiativet.
UiB-forskarane Scott Bremer og Diana Wildschut har saman med Werner Krauss redigert ei spesialutgåve om forteljingar i tidsskriftet Climate Risk Management.
Forskarar frå UiB sitt WAIT-prosjekt er ute med ny bok om venting både som sosialt fenomen i migrasjon og som eit analytisk perspektiv på migrasjonsprosessar.