Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Film- og kjønnsforsker Maud Ceuterick har hatt et imponerende produktivt år. Nå tildeles hun HFs pris for unge forskere 2020.
Prosjektet Meet je Stad (Mål byen din), som er tilknytt to forskingsprosjekt ved UiB, har blitt kåra til det 3. mest berekraftige nederlandske initiativet.
UiB-forskarane Scott Bremer og Diana Wildschut har saman med Werner Krauss redigert ei spesialutgåve om forteljingar i tidsskriftet Climate Risk Management.
Forskarar frå UiB sitt WAIT-prosjekt er ute med ny bok om venting både som sosialt fenomen i migrasjon og som eit analytisk perspektiv på migrasjonsprosessar.