Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

I dette sjette blogginnlegget fra feltarbeidet sitt i Universitetshagene skriver Scott Bremer om de ulike årstidenes melodier.
Dette er det femte blogginnlegget fra forsker Scott Bremer fra hans feltarbeid i Universitetshagene. I innlegget beskriver han hagenes rørsystem, drenering og vannveier som deres blodomomløp.
Thor Olav Iversen sitt doktorgradsprosjekt har som mål å utvikle eit kritisk rammeverk for å vurde kvantifisering av matsikkerheit. Vi tok ein rask prat med stipendiaten.
Den 24. mai disputerte den SVT-tilknyttede forskeren Cristina García Casañas for doktorgraden "Imaginaries of innovation and science: critical analysis and sustainability concerns.”
Kari Anne Klovholt Drangsland disputerte 21.1.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Working to ‘Wait Well’".
Noor Jdid disputerte 5.2.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ""Taking part in society the way I am". An exploration of active citizenship norms in Denmark and Norway".
Den 3. mai presenterte forskere ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiB foreløpige forskningsresultater fra PROTECT-prosjektet på et seminar i Spania.
UiB-forskar Redi Koobak er ein av redaktørane av den nye antologien Postcolonial and Postsocialist Dialogues: Intersections, Opacities, Challenges in Feminist Theorizing and Practice.