Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Henriette Aksnes, Gabriele de Seta og Jana Birke Belschner er årets mottakere av TMS Starting Grant. De tre vil motta utmerkelsen som del av Trond Mohn stiftelse sin årsmarkering i Universitetsaulaen, 1. desember.
I november møttes 15 ph.d.-kandidater fra ni forskjellige europeiske universitet til et internasjonalt og tverrfaglig seminar ved Universitetet i Bergen.
Maskinvisjon på radio: Om historia til menneske som utvidar synet vårt med teknologi, på Start the Week.
En ny studie viser hvordan dryppstein kan spille en avgjørende rolle i å rekonstruere fortidens klima. Den nye tilnærmingen gir oss et mer detaljert bilde av hvordan klimaet kan ha påvirket bosetningsmønsteret i Sør-Afrika for 45 000 år siden.
Hva vil fremtidens forskere si om en 200 år gammel grandis? Den 28. september kunne vi for første gang ønske nye og gamle studenter velkommen til «Bli kjent med AHKR»-dagen.
Som en del av programmet på NoReFo-konferansen kommer professor Mia Lövheim fra Uppsala universitet. Hun er keynote under den årlige konferansen til Norsk religionspedagogisk forskerforum som i år gjennomføres i Bergen. Her bidrar hun om temaet Religious media literacy.