Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Marcus Landschulze, Institutt for geovitenskap, forsvarte sin avhandling for PhD-graden 30.10.2013
NFR gir 505 mill til tung infrastruktur for 2014. GEO får Earthlab og GEOBIO ny ROV.
Bjerknessenteret fikk miljøpris for klimaforskning av internasjonal kvalitet gjennom mange år
I midten av oktober vart det fyste arbeidsmøtet i det nyleg oppstarta GLANAM-prosjektet halden på Holmavatn, Jæren. Arbeidsmøtet hadde 35 deltakarar frå dei samarbeidande institusjonane.
Trond Kvarven, Institutt for geovitenskap, forsvarte sin avhandling for PhD-graden 23.10.2013.
In mid-September the first annual workshop in the newly started GLANAM-project was held at Holmavatn, Jæren. The workshop had 35 participants from the co-operating institutions.
GEOV221 gir unik undervisning i landformer dannet ved kjemisk oppløsning: den foregår i huler!
Forskere og elever med et oppdrag: Brobygging mellom klimaforskning og samfunnet
Det 44. Nordiske Seismologi Seminar vart i år halde 16-18 september 2013, på Panorama konferansehotel i Sund kommune utanfor Bergen.
GEOs feltgruppe er helt vital for instituttets forskningsaktivitet til lands og til havs.