Home
The HSE-gateway

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Bedriftshelsetjenesten ved UiB

Om bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Main content

Alle ansatte ved UiB, samt tilknyttede ph.d.-kandidater, kan ta kontakt med bedriftshelsetjenesten. Vi tilbyr oppfølging både for enkeltindivider og på enhetsnivå. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål (Aml. §3-3).

Arbeidsområder

 • Målrettet helseovervåkning
 • Reisemedisin ved felt og tokt
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Psykisk helse i arbeid
 • Psykologisk veiledning for ph.d.-kandidater og yngre forskere
 • Ergonomi
 • Yrkeshygieniske kartlegginger
 • Inneklima
 • Byggesaker
 • Rus- og avhengighet
 • Sykefraværsoppfølging
 • Tilrettelegging av arbeidsplass