Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Ny antologi understreker at Nordsjøen ikke bare er fysisk gitt, men også kulturelt skapt.
Prosjektet "Eurasia Chamber Orchestra" fortsetter - Griegakademiets studenter er i Baku fra 20 - 24. april for prøver og konsert på Baku Music Academy torsdag 23. april.
Antallet som søker seg til Universitetet i Bergen øker med nesten fem prosent siden i fjor. Språkfag som fransk og tysk blir mer populære blant søkerne.
Griegakademiet har fått 3,8 millioner kroner i støtte fra Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid (PKU) til et 3-årig prosjekt som skal arbeide med nye uttrykksformer basert på møtet mellom middelaldermusikk og moderne komposisjonsteknikker.
Konsertprogrammet for Griegakademiet våren 2015 er nå klart og trykket opp, med bl.a. direksjonseksamen i Johanneskirken, forskjellige klassekonserter og Ketil Hvoslefs kammermusikk på Siljustøl og Troldhaugen.
Studenter fra Griegakademiet - Institutt for musikk og Baku Music Academy er i god gang med prøvene til prosjektorkesteret Eurasia Chamber Orchestra.
Midtausten-forskaren ser på korleis dagens hendingar heng saman med lange historiske linjer.
"Eurasia Chamber Orchestra" er et prosjekt som springer ut av et mangeårig samarbeide mellom Griegakademiet - Institutt for musikk og Baku Music Academy i Azerbaijan.
Margunn Rauset er leksikograf og arbeider med ordbøker. Ho skriv doktoravhandling om faste uttrykk i bokmål og nynorsk.