Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Det er tid for Regnbogedagane 2020, og i forskinga og undervisninga til Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) kan du finne mange spennande perspektiv relatert til programmet i år.
I april blei WAIT-forskar Shahram Khosravi intervjua om pandemien og grenser som ein del av serien Four Rooms.
På Holmen i Bergen, området vi i dag kaller Bergenhus festning, bygget kongen og kirken mange av sine prestisjebygg i middelalderen. Her får du se hvordan det kan ha sett ut rundt 1320.
Arkeologistudenter trenger feltpraksis. Men hva gjør man når korona står i veien for planlagte ekskursjoner og feltkurs? Man tar studentene med på et virtuelt feltbesøk!