Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Da Wittgenstein døde hadde han gitt sine gode venner og studenter Rush Rhees, Elisabeth Anscombe og Georg Henrik von Wright i oppdrag å gi ut hans etterlatte manuskripter slik de mente passet best. I denne boken gir Christian Erbacher oss et innblikk i hvordan dette arbeidet endte i det vi i dag kjenner som den sene Wittgensteins filosofi.
Denne hausten kan ex.phil.-klassikaren feire 50 år, og Gunnar Skirbekk kan gle seg over at filosofihistoria hans er spreidd over halve verda.
I sin nyeste bok tar Lars Fr. H. Svendsen opp løgnens rolle både i våre egne liv, i forhold til andre og ikke minst dens rolle i politikken.
Professor emeritus ved Universitetet i Bergen, Gunnar Skirbekk, uttrykker bekymring for forslaget om nytt finansieringssystem for statlege universitet og høgskular.
Førstelektor ved Universitetet i Bergen, Henrik Berg, kritiserer evidensbasert praksis i psykologi i ny bok.
Kven var eigentleg Sankta Sunniva, vernehelgen for Bergen by og bispedøme? Les kronikken til Alf Tore Hommedal, mellomalderarkeolog ved Universitetsmuseet i Bergen.
I anledning jubileet er festskriftet "Methods and models in ancient History. Essays in honor of Jørgen Christian Meyer" utgitt.