Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nomadikon er en tverrfaglig forskningsgruppe for bildestudier og visuell estetikk ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.
Trass i god folkehelse i Noreg er sjukefråværet og talet på uføretrygda svært høgt. Årsakene til sjukefråvær og utstøyting frå arbeidslivet må derfor søkjast blant fleire faktorar enn i sjukdomsdiagnosar. Forskarar innan medisin, psykologi, sosiologi og økonomi skal saman studera desse fenomena gjennom eit treårig NFR-prosjekt som starta hausten 2008. Professor Kjell Vaage ved Institutt for... Les mer
Sv-bygget i Fosswinckelsgate 6 - 5007 Bergen