Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kom og spis frokost med det nye dekanatet!
Nettmagasinet er relansert i ny design med sterkere visuelt preg. Vox Publica, instituttets nettmagasin om demokrati og ytringsfrihet, framstår nå i ny design. Blant de viktigste nyhetene er at forsiden har fått et tydeligere magasinpreg.