Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Annual Global Development Lecture, 11 November 2009: The ‘Feminisation of Poverty’: A Global Concept for a Globalising World? Professor Sylvia Chant, London School of Economics and Political Sciences
-Forskningen på migrasjon, pluralisme og etniske relasjoner bruker begreper som i liten grad er til hjelp for samfunnsvitenskapelig analyse. Dette er konklusjonen til forskere fra IMER UiB etter å ha studert feltet.
"Da jeg med min haltende gangart var på vei for å høre Habermas’ Holbergprisforedrag, kom prisvinneren like bak, men løp forbi meg og holdt en dør åpen med et vennlig smil og en beleven gest: Hans normative interesse er trolig ekte".
Sveinung Sandberg, PhD i sosiologi tilsett ved Sosiologisk institutt ved UiB, tar for seg forestillinga om "de kriminelle muslimene" i en kronikk i Aftenposten.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet er nå nr. 107 i kategorien "social sciences" hos Times Higher Education.
Sampolstudent Ingrid Eidsheim Daae meiner praksisfaget til sampol gjer at ho får brukt mykje av det ho kan.
Det går mot ny rekord for sampolkonferansen når det gjeld talet på deltakarar. Så langt er om lag 200 billettar solgt på førehand, men det er framleis plass til fleire. Nordområdepolitikken står i sentrum for årets konferanse, som finn stad 07 og 08 oktober og vert opna av den islandske presidenten.