Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Annual Global Development Lecture, 11 November 2009: The ‘Feminisation of Poverty’: A Global Concept for a Globalising World? Professor Sylvia Chant, London School of Economics and Political Sciences
-Forskningen på migrasjon, pluralisme og etniske relasjoner bruker begreper som i liten grad er til hjelp for samfunnsvitenskapelig analyse. Dette er konklusjonen til forskere fra IMER UiB etter å ha studert feltet.
Bergen Internasjonale Filmfestival blir grundig dekket av UiB-studenter.
"Da jeg med min haltende gangart var på vei for å høre Habermas’ Holbergprisforedrag, kom prisvinneren like bak, men løp forbi meg og holdt en dør åpen med et vennlig smil og en beleven gest: Hans normative interesse er trolig ekte".
"Da jeg med min haltende gangart var på vei for å høre Habermas’ Holbergprisforedrag, kom prisvinneren like bak, men løp forbi meg og holdt en dør åpen med et vennlig smil og en beleven gest: Hans normative interesse er trolig ekte".
Professor Emeritus Arild Holt-Jensen. This standard student reference has been totally revised and updated. It remains the definitive introduction to the history, philosophy, and methodology of human geography. Now in a fourth edition,
Sveinung Sandberg, PhD i sosiologi tilsett ved Sosiologisk institutt ved UiB, tar for seg forestillinga om "de kriminelle muslimene" i en kronikk i Aftenposten.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet er nå nr. 107 i kategorien "social sciences" hos Times Higher Education.
Prosjektet samler et 20-talls mediebedrifter og samtlige relevante Fou miljøer i Bergensregionen.
Sampolstudent Ingrid Eidsheim Daae meiner praksisfaget til sampol gjer at ho får brukt mykje av det ho kan.
Det går mot ny rekord for sampolkonferansen når det gjeld talet på deltakarar. Så langt er om lag 200 billettar solgt på førehand, men det er framleis plass til fleire. Nordområdepolitikken står i sentrum for årets konferanse, som finn stad 07 og 08 oktober og vert opna av den islandske presidenten.
Kreativ under press er basert på reporteres egne opplevelser og erfaringer med å være kreative under press, og er lagt opp som en veiviser i journalistisk egenutvikling og karrierebygging.
Første elektroniske utgaven av tidsskfiftet NJPG ved Tribhuvan University, Jamal, Kathmandu, Nepal