Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Notatet, "Giardiasaken i Bergen - Krisehåndtering, samordning og flernivåstyring", inngår i prosjektet "Flernivåstyring i spenningsfeltet mellom funksjonell og territoriell spesialisering" ved Rokkansenteret. Det er basert på Eirik Dalheims masteroppgave "Kommunal krise, nasjonal vekker – en studie av Bergen kommunes håndtering av giardiautbruddet høsten 2004" ved... Les mer
-Dette er den desidert største satsinga på samfunnsforsking nokon gong, seier professor og programstyreleiar Alf Erling Risa til "På Høyden".
De siste tjue årene har utdanningssystemene for høyere utdanning vokst kraftig, både i Norge og Europa. Samtidig har politikere og offentlighet blitt mer opptatt av høyere utdanning og forskning, hvordan ressursene brukes og hvilke resultater de oppnår som utdannings- og forskningsinstitusjoner.
Noatatet "Coordinating "Wicked issues": The country Governor's Role in Norwegian Internal Security" er en del av forskningsprosjektet «Multi-level governance in the tension between functional and territorial specialization». Notatet ser nærmere på fylkesmannens samordningsrolle på samfunnssikkerhetsområdet, med bakgrunn i en spørreundersøkelse fra 2008.
Democracy and administrative policy: Contrasting elements of NPM and post-NPM
Professor ved Sosiologisk institutt, Ann Nilsen, er ein av redaktørane av den nye boka ” Work, families and organisations in transition: European perspectives
I et innlegg i Aftenposten 6/11 stiller Odd Godal spørsmål ved den vitenskapelige gehalten i beregningene av vårt fremtidige klima.
Anne Lise Fimreite er en av tre gjesteredaktører i det nyeste nummeret av Tidsskrift for Velferdsforskning nr.3, 2009.
Gruppe for trygdeøkonomi ved Institutt for økonomi er tildelt 31,5 millioner fra Forskningsrådsprogrammet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM).
Dagens hushjelper er ikke lenger jenter som kommer fra landet. Det er kvinner fra den tredje verden som ankommer nordiske hjem, uten sosial beskyttelse, skriver Lise Widding Isaksen, professor ved sosiologisk institutt i en kronikk.
Instituttets gruppe for journalistikkforskning lanserer i disse dager boken Journalistiske nyorienteringer.