Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

This spring the Department of Social Anthropology will offer a new intensive course in anthropological theory and method (SANT280, 5 ECTS). The subject matter will change between semesters, featuring themes and areas of interest to the lecturer. The spring of 2010 Dr. Tone Bringa will be lecturing on "Islam and Muslim Societies in Southeastern Europe".
Debatten om hva medievitenskap er og hvordan det kan formidles fortsetter i seneste utgave av Nordicom Information. Innlegg av Espen Ytreberg kommenteres av Peter Larsen, Frode Guribye og Helle Sjøvaag.
-Å lukka augo for dei svake sidene ved dagens sjukelønsordning representerer eit trugsmål mot ordningas bærekraft, skriv professor Kjell Vaage i ein kronikk i Dagens Næringsliv.
Forskningsrådet gir penger til forskningsprosjektet Journalistiske nyorienteringer.
Ny bok fra professor Grete Rusten, Inst. for geografi - UiB og professor John R. Bryson, University of Birmingham.
Den desidert største satsinga på samfunnsforsking nokon gong, seier ein begeistra Alf Erling Risa.