Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

This spring the Department of Social Anthropology will offer a new intensive course in anthropological theory and method (SANT280, 5 ECTS). The subject matter will change between semesters, featuring themes and areas of interest to the lecturer. The spring of 2010 Dr. Tone Bringa will be lecturing on "Islam and Muslim Societies in Southeastern Europe".
Professor Jostein Gripsrud er en av tre prosjektledere i et nytt tre-årig europeisk samarbeidsprosjekt finansiert av European Science Foundation (ESF).
Ved en høytidelig seremoni 11. desember ble 14 nye professorer innsatt ved Södertörns högskola i Sverige.
Post dok Odd Godal ved Institutt for økonomi er kritisk til klimarapport, og ber klimaforskerne komme med 12 tall. Les kronikk.
Fredag den 4.desember inviterte CTF (Centrum för tjänsteforskning) og Finansdepartementet til seminar om samordning av service og administrasjon i offentlig sektor ved Karlstads Universitet. Per Lægreid var ein av deltakarane.
Hilde Arntsen har fått innvilget personlig postdoktorstipend fra FRISAM-programmet.
Det mener professor Eirik Schrøder Amundsen. Les kronikk.
Debatten om hva medievitenskap er og hvordan det kan formidles fortsetter i seneste utgave av Nordicom Information. Innlegg av Espen Ytreberg kommenteres av Peter Larsen, Frode Guribye og Helle Sjøvaag.
Sveinung Sandberg, stipendiat ved Sosiologisk institutt, er medforfatter på ei bok om unge svarte menn som sel cannabis i Oslo. Sandberg og Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, baserer boka på feltarbeid og gjentatte intervju med dopselgarar i alderen 15 til 30.
-Å lukka augo for dei svake sidene ved dagens sjukelønsordning representerer eit trugsmål mot ordningas bærekraft, skriv professor Kjell Vaage i ein kronikk i Dagens Næringsliv.
I ein kronikk i VG der professor Steinar Vagstad er medforfattar, vert det argumentert for at oppheving av avgiftsfritaket på biodiesel er god miljøpolitikk, og at feilen er at fritaket blei innført frå starten av.
Forskningsrådet gir penger til forskningsprosjektet Journalistiske nyorienteringer.
Ny bok fra professor Grete Rusten, Inst. for geografi - UiB og professor John R. Bryson, University of Birmingham.
Den desidert største satsinga på samfunnsforsking nokon gong, seier ein begeistra Alf Erling Risa.