Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, Asuncion Lera St. Clair har sammen med professor Des Gasper redigert boken ”Development Ethics”. Boken inngår i serien The International Library of Essays in Public and Professional Ethics.
Lise Widding Isaksen, professor i sosiologi ved UiB, bidrar i en ny bok om globaliseringens kjønn som utgis i Frankrike som et resultat av en tidligere konferanse-
Den europeiske radioforskergruppen DRACE utgir en ny omfattende studie av vilkårene for digital radio i Europa og USA.
Vil papiravisens økonomi ta seg opp igjen, eller er det på tide å tenke nytt rundt finansiering av journalistikk? Les referat og se video fra seminar.
Sterke virkemidler tas i bruk når Institutt for informasjons- og medievitenskap presenterer seg selv. Se den oppsiktsvekkende filmen!
14. april lanserer Universitetsforlaget verket Norsk presses historie 1660-2010 i fire store bind. Professor Martin Eide er redaktør for bind 1, En samfunnsmakt blir til, og skriver også i de tre øvrige bindene.
SOG er the Structure and Organization of Government Group innenfor the International Political Science Association, som sponser "Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions"
Professor Jostein Gripsrud er gjesteredaktør for Popular Communication nr. 8 - 2010. Inneholder artikler av Ragnhild Mølster, Leif Ove Larsen, Torgeir Uberg Nærland og Gripsrud.
Paul G.Roness og Kristin Rubecksen er to av forfatterne av den nye boken " Autonomy and Control of State Agencies. Comparing States and Agencies" som er publisert på forlaget Palgrave Macmillan
Artikkelen "How to assess administrative reform? Investigating the adoption and preliminary impacts of the Norwegian welfare administration reform", der Anne Lise Fimreite og Per Lægreid er medforfattarar, er publisert i Journal of Public Administration.
Medieåret 2008-2009 tar for seg de viktigste endringene på mediefeltet de siste årene, beskrevet gjennom tall og fakta.
New article from Per Lægreid and Tom Christensen published in the Journal of Information Technology & Politics, Volume 7, Issue 1 January 2010.
Hvordan skal journalistikk finansieres i framtiden? Vox Publica setter søkelyset på mediestøtte med analyser, debattinnlegg og ny blogg.
– Jeg ser både Norge og Tyrkia utenfra og innenfra på samme tid, og det gjør at jeg kan stille andre spørsmål enn lokale forskere, eller forskere med et rent utenfra-perspektiv sier sosiologen Sevil Sümer.
Idar Stadheim er ein av tretten journaliststudentar som er ute i praksis dette semesteret. No har han vore tre veker i Firda, og synest det går over all forventing.