Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Førsteamanuensis Knut Hidle ved Institutt for geografi og seniorforskerne Winfried Ellingsen og Jørn Cruickshank ved Agderforskning A/S har publisert sin artikkel Political Conceptions of Second Home Mobility i Sociologia Ruralis.
Nytt nordisk tidsskrift for visuell kultur "Ekfrase vil være toneangivende og forme framtidens studier av visualitet."
Hvordan har de største mediekonsernene i Norge taklet finanskrisen? Hvordan rammet krisen de ulike selskapene og hva har de gjort for å overleve?
Changes in Museum Practice - New Media, Refugees and Participation - Edited by Hanne-Lovise Skartveit and Katherine Goodnow
Den muslimske «next door neighbour»-terroristen har blitt en ny stereotypi på TV.
Hvert år bruker staten flere milliarder kroner på støtte til mediene. Hvem er det som mottar disse pengene, og hvor mye er det egentlig snakk om?
Eit krafttak er på gang innafor europeisk medieforsking. 1. mars 2010 vart ein ny medievitskapleg COST Action offisielt opna i eit høghus i Brussel.
Det haster, men Nina Berven og Thomas Tønnesen tror Obama vil hale i land den omdiskuterte helsereformen før sommeren.
– Jeg synes dette var veldig hyggelig, og en anerkjennelse av sosiologimiljøet i Bergen. Her er det et høyt faglig nivå og lett å få inspirasjon, sa Sandberg da han mottok prisen.
The workshop will take place from August 30 - September 3 2010 at Aalto University, Helsinki. Deadline for application for the course is June 1, 2010.
Scandinavian Consortium for Organizational Research (SCANCOR) ved Stanford har siden 1987 vært en viktig ressurs for norske og skandinaviske organisasjonsforskere. Senteret ble etablert som et resultat av samarbeidet mellom Jim March og Johan P. Olsen. I dag ledes det av professor Walter Powell, en av verdens ledende organisasjonsforskere.