Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det samfunnsvitskaplege fakultet er det fakultetet ved UiB som har flest søkjarar i årets opptak.
kantinen utvider åpningstidene i eksamensperioden!