Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nordmenn er villige til å akseptere telefonavlytting og politiransakelse på gata som ledd i kampen mot terror. Langt færre går med på fengsling uten lov og dom, ifølge forskningsprosjektet Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering, ledet av Per Lægreid.
Forskningsrådet gjennom Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon har 26.-27. mai 2010 bevilget 200 millioner kroner til 17 nye forskningsprosjekter. Et av prosjektene, "Reforming the Welfare State. Accountability, democracy and management" ledes under Per Lægreid i samarbeid med Uni Rokkan ved Haldor Byrkjeflot og Anne Lise Fimreite.
I en spesialutgave av tidsskriftet ”Higher Education Policy” har forskere fra institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap/ Uni Rokkansenteret og NIFU STEP sammen med en rekke tyske kolleger sammenlignet det siste tiårets reformer innen høyere utdanning i Tyskland og Norge.
Tirsdag 11. mai arrangerte Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) sitt årlige fagseminar i Litteraturhuset. De frammøtte fikk høre tre innledere med hver sine innfallsvinkler til utlendingsnemdas framtid, før politikere fra fem av stortingspartiene fikk slippe til og debattere. Professor Per Lægreid fra Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap var en av innlederne.
Det samfunnsvitskaplege fakultet er det fakultetet ved UiB som har flest søkjarar i årets opptak.
kantinen utvider åpningstidene i eksamensperioden!