Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Førsteamanuensis Karen Christensen og Professor Emerita Kari Wærness fra sosiologisk institutt har bidratt i en ny norsk-japansk bok om eldreomsorg.
20. august 1960 gikk startskuddet for norsk tv. Denne boka er skrevet 50 år etter, og handler om de mange ulike aspektene ved tv: Fra tv som institusjon og kanal, til tv-markeder, regulering, produksjon, program og publikum. Selv om en rekke bøker analyserer tv fra ulike perspektiv, finnes det fra før av ingen norsk lærebok som samlet diskuterer tv ut i fra et slikt bredt perspektiv og som... Les mer
Rapporten gjennomgår etableringen av Media Norge og viser bl a hvordan Schibsteds eiermakt er utvidet til også å gjelde Polaris Media, i tillegg til Media Norge og VG.
Boken er redigert av Jostein Gripsrud og Lennart Weibull, og springer ut av prosjektet Changing Media, Changing Europe.
- Legene ønsker å gi bedre behandling til de med lavere sosioøkonomisk status, men i virkeligheten viser det seg at det er omvendt, sier samfunnsøkonom Roar Gjelsvik til Dagbladet.
Ekfrase tar sikte på å bli det ledende vitenskapelige tidsskriftet for studier av visuell kultur og estetiske uttrykk i Norden.
Høyres leiar og tidlegare student ved SV-fakultetet, Erna Solberg, kjem til Bergen i september for å tala til våre bachelorgradskandidatar.
"Reforming Norway's welfare administration" er en publikasjon om NAV-reformen utgitt av Statskontoret i Stockholm. De har gitt to norske forskere, Per Lægreid og Tom Christensen, i oppdrag å beskrive reformen, reformprosessen og dens mulige virkninger.
En gruppe forskere ved institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, ledet av Dag Elgesem, har på oppdrag fra Medietilsynets studert NRKs nyhetstilbud på nett i 2009.
Postdoktor ved Sosiologisk institutt, Alf Gunvald Nilsen har publisert ei bok om sosiale bevegelsar knytte til kontroversar om kraftutbygging i India.
Stipendiat Susanne Bygnes har publisert ein artikkel i tidsskriftet NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research
Det søkes både etter kandidater med mastergrad i sosialantropologi og viderekommende mastergradsstudenter.
Professor Lise Widding Isaksen bidrar i ei ny polsk bok om kjønn og omsorgsøkonomi.