Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Førsteamanuensis Karen Christensen og Professor Emerita Kari Wærness fra sosiologisk institutt har bidratt i en ny norsk-japansk bok om eldreomsorg.
20. august 1960 gikk startskuddet for norsk tv. Denne boka er skrevet 50 år etter, og handler om de mange ulike aspektene ved tv: Fra tv som institusjon og kanal, til tv-markeder, regulering, produksjon, program og publikum. Selv om en rekke bøker analyserer tv fra ulike perspektiv, finnes det fra før av ingen norsk lærebok som samlet diskuterer tv ut i fra et slikt bredt perspektiv og som... Les mer
Rapporten gjennomgår etableringen av Media Norge og viser bl a hvordan Schibsteds eiermakt er utvidet til også å gjelde Polaris Media, i tillegg til Media Norge og VG.
Boken er redigert av Jostein Gripsrud og Lennart Weibull, og springer ut av prosjektet Changing Media, Changing Europe.
- Legene ønsker å gi bedre behandling til de med lavere sosioøkonomisk status, men i virkeligheten viser det seg at det er omvendt, sier samfunnsøkonom Roar Gjelsvik til Dagbladet.
Ny og gjennomgående oppdatert utgave av populær lærebok om forvaltningens virkemåter. Forfatterne er Tom Christensen, Morten Egeberg, Helge O. Larsen, Per Lægreid og Paul G. Roness.
Ekfrase tar sikte på å bli det ledende vitenskapelige tidsskriftet for studier av visuell kultur og estetiske uttrykk i Norden.
Høyres leiar og tidlegare student ved SV-fakultetet, Erna Solberg, kjem til Bergen i september for å tala til våre bachelorgradskandidatar.
Det nyeste Rokkan-notatet, 'Mål- og resultatstyring i praksis - En studie av styringsdialogen mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet', er skrevet av Bjørn Breivik som nylig leverte masteroppgaven sin på samme tema ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap.
"Reforming Norway's welfare administration" er en publikasjon om NAV-reformen utgitt av Statskontoret i Stockholm. De har gitt to norske forskere, Per Lægreid og Tom Christensen, i oppdrag å beskrive reformen, reformprosessen og dens mulige virkninger.
En gruppe forskere ved institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, ledet av Dag Elgesem, har på oppdrag fra Medietilsynets studert NRKs nyhetstilbud på nett i 2009.
Postdoktor ved Sosiologisk institutt, Alf Gunvald Nilsen har publisert ei bok om sosiale bevegelsar knytte til kontroversar om kraftutbygging i India.
Stipendiat Susanne Bygnes har publisert ein artikkel i tidsskriftet NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research
Det søkes både etter kandidater med mastergrad i sosialantropologi og viderekommende mastergradsstudenter.
Professor Lise Widding Isaksen bidrar i ei ny polsk bok om kjønn og omsorgsøkonomi.