Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Professor Jonathan R. Barton from Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile and professor Arnt Fløysand from Department of Geography University of Bergen do as last years winner of Nobel's economy price Elinor Ostrom and publish in Global Environmental Change, 20th Anniversary Special Issue.
Boka er publisert av Palgrave MacMillan og redigert av Koen Verhoest ved Katholieke Universitetit Leuven og Per Lægreid ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitskap ved UiB. Andre bidragsytarar er mellom anna Paul G.Roness.
Nordområdepolitikken sett fra nord gir viktig innsikt i hva nordområdepolitikken har betydd så langt, og, ikke minst, forslag til hvordan den bør utvikles videre.
I boken "Historier om motstand" bidrar Alf G. Nilsen med kapittelet "Motstrøms Nedenfra: Ressursrov og Motstand i India"
Eksperimenter med alternativ organisering og finansiering av journalistikk gås grundig gjennom i to nye artikler i nettmagasinet.
Ny artikkel av Per Lægreid og Tom Christensen i Public Organization Review.
Teknologi, bruksteknikker, hverdagsliv. Ny bok fra Barbara Gentikow
UiB-professor med innflytelse på dansk økonomisk politikk
Biff (Bergen internasjonale filmfestival) avholdes fra 20. – 27. oktober. Film- og tvstudentene vil i denne perioden lage en rekke produksjoner for festivalen.
Institutt for samanliknande politikk arrangerer Rokkan-forelesninga torsdag den 14. oktober frå klokka 12.15 til 14, i auditoriet på U. Pihls hus. Etter dette vert det ei uformell mottaking på instituttet, med lett servering.
Eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit studium på 60 studiepoeng beståande av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skulen. Studiet kvalifiserar for arbeid i grunnskulen på mellom og ungdomstrinn, for vidaregåande skule og innan vaksenopplæring. Søknadsweb opnar for registrering av nye søknadar til studiet onsdag 15. september. Søknadsfrist er 15. oktober 2010.
En ny bok om forbrukeradferd med et nordisk perspektiv er nå ute. Karen Christensen bidrar i boken sammen med Maria Soukannas med et kapittel titulert "Consumption and ageing"
Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur 2/2010 Volume 1 er nå ute. Tidsskriftet bir utgitt i Norden og er et vitenskapelig tidsskrift for studier av visuell kultur og estetiske uttrykk.
Håkon Høst (NIFU-STEP) og Svein Michelsen (Institutt for Adm.Org.) har publisert ny artikkel i tidsskriftet ”Søkelys på arbeidslivet.” Artikkelen omhandler utviklingen i arbeidsmarkedet for ungdom over en 14 års periode.
Notatet 'Striden som seierherrene nesten tapte: Tjenestemannsorganisasjonene og organiseringen av Nav' er skrevet av førsteamanuensis Dag Runar Jacobsen ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap