Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Endringer i kvinneandelen i det lille toppsjiktet har liten betydning for hva slags likestilling vi får i samfunnet generelt. Viktigere er det at det i Norden er mulig å være alene med omsorgen for barn uten å samtidig bli fattig. Dette skriver Anne Hege Henden Strand og Kari Wærness i dagens kronikk i Bergens Tidende (26/01-2011)
Vi står i dag fremfor en ny internasjonal matkrise. Mange fattige lands regjeringer kommer ikke til å gjøre noe. Folk vil sulte, folk vil rase, men få regjeringer vil straffes politisk.
-Så lenge ingen klarer å komme opp med gode alternativ til kapitalismen er det beste vi kan gjere å vere fornuftige kapitalistar, seier professor Steinar Vagstad.
Stadig flere nordmenn kjøper seg ut av tidsklemma og skaffer seg en au pair. Ordningen er først og fremst en avlastning for kvinner, ifølge ny bok.
"Hvordan den norske fiskeriallmenningen ble privatisert. Om Bjørn Hersougs forskningsmetode" er tittelen på bokessayet av Professor Gran i siste nummeret av Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift i 2010.