Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Artikkel av Thor Øivind Jensen ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. "Brukernes røst om medisiner – gjensyn med en undersøkelse om pasienterfaringer fra 1979" er publisert i første utgaven av Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2011.
Ny artikkel av Professor Thorvald Gran i Journal of Institutional Economics, publisert av Cambridge Journals. Artikkelens fulle tittel er "John Searle on the concept of political power, the power of states and war-making: why states demand a monopoly of the organisation and use of soldiers".
Forskeren og verdensborgeren Stein Rokkan markeres og hedres med egen konferanse i Vinterfestuka i hjembyen Narvik.
Edited by Jon Harald Sande Lie and John-Andrew McNeish, a new anthology entitled "Security and development" addresses the new global security–development nexus and investigates internal institutional logics.