Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fagseminar 7. april, Institutt for geografi, M744
SV-kandidatar frå UiB har så lite fagleg sjølvtillit at dei må jekkast opp før dei skal på jobbintervju, er tilbakemeldinga frå fakultetet sitt arbeidslivspanel.
Master Student in System Dynamics Tony Puah received the Dana Meadows Award At the International System Dynamics Conference 2010.
Alf Gunvald Nilsen er ute med ny bok sammen med Sara C. Motta. Boken "Social Movements in the Global South"
International Institute of Administrative Science sin webside, Knowledge Portal, har intervjuet Per Lægreid og Koen Verhoest.
Den sparsomme tilgangen til informasjon om omfanget av radioaktive utslipp i Japan har tvunget entusiaster til selv å samle data for å få svar.
Per Lægreid og Tom Christensen er noen av bidragsyterne i den nye boken "Administrative Reforms and Democratic Governance" utgitt på Routledge. Redaktørene av boken er Jean-Michel Eymeri-Douzans (Institut d Etudes Politiques de Toulouse) og Jon Pierre (Göteborgs Universitet).
Debatten om mediestøtte er for snever og skjer på pressens premisser, skriver universitetslektor Terje Angelshaug i Vox Publica.
Studentene Marianne Røsvik, Ingrid Nese, Regine O Sagstad og Åshild A. Torpe har utviklet et informasjonssystem for fiskeridirektoratet.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bevilger 1/2 million kroner.
We have now through our University Library access to International Encyclopedia of Human Geography Geographers
Mette Andersson has, together with Anders Vassenden, published the article "Whiteness, non-whiteness and ‘faith information control’: religion among young people in Grønland, Oslo" in Ethnic and Racial Studies, Volume 34 Issue 4
Artikkel om uteksaminerte studenter på etter- og videreutdanningsprogrammet til Institutt for adm.org i samarbeid med LO Stat. Dag Runar Jacobsen ved instituttet er faglig ansvarlig for programmet.
Seks forskningsprosjekter ved SV-fakultetet har fått støtte fra Meltzerfondet. Den største tildelingen gikk til Karen Christensen til en studie av velferdspolitikk.
Det første møtet i arbeidslivspanelet viser at SV-studentene bør trenes i å formidle egen kunnskap og stole mer på egen faglige kompetanse.
"Poverty, Human Rights, and Global Justice: The Response-Ability of Multilateral Organizations" by Desmond McNeilla and Asuncion Lera St. Clair
Også denne gangen fikk ansatte ved Sosiologisk institutt tildeling fra Meltzerfondet.
Social capital in the field of power: the case of Norway: François Denord, Johs Hjellbrekke, Olav Korsnes, Frédéric Lebaron and Brigitte Le Roux

Sider