Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fagseminar 7. april, Institutt for geografi, M744
Master Student in System Dynamics Tony Puah received the Dana Meadows Award At the International System Dynamics Conference 2010.
Alf Gunvald Nilsen er ute med ny bok sammen med Sara C. Motta. Boken "Social Movements in the Global South"
International Institute of Administrative Science sin webside, Knowledge Portal, har intervjuet Per Lægreid og Koen Verhoest.
Den sparsomme tilgangen til informasjon om omfanget av radioaktive utslipp i Japan har tvunget entusiaster til selv å samle data for å få svar.
Per Lægreid og Tom Christensen er noen av bidragsyterne i den nye boken "Administrative Reforms and Democratic Governance" utgitt på Routledge. Redaktørene av boken er Jean-Michel Eymeri-Douzans (Institut d Etudes Politiques de Toulouse) og Jon Pierre (Göteborgs Universitet).
Debatten om mediestøtte er for snever og skjer på pressens premisser, skriver universitetslektor Terje Angelshaug i Vox Publica.
Studentene Marianne Røsvik, Ingrid Nese, Regine O Sagstad og Åshild A. Torpe har utviklet et informasjonssystem for fiskeridirektoratet.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bevilger 1/2 million kroner.
We have now through our University Library access to International Encyclopedia of Human Geography Geographers
Mette Andersson has, together with Anders Vassenden, published the article "Whiteness, non-whiteness and ‘faith information control’: religion among young people in Grønland, Oslo" in Ethnic and Racial Studies, Volume 34 Issue 4
"Poverty, Human Rights, and Global Justice: The Response-Ability of Multilateral Organizations" by Desmond McNeilla and Asuncion Lera St. Clair
Også denne gangen fikk ansatte ved Sosiologisk institutt tildeling fra Meltzerfondet.
Social capital in the field of power: the case of Norway: François Denord, Johs Hjellbrekke, Olav Korsnes, Frédéric Lebaron and Brigitte Le Roux
The Departments of Social Anthropology at both University of Bergen and University of Oslo are co-hosting a PhD seminar on newer anthropological theory with the title "The Search for Order: Territory, Citizen, State and Governance”. The deadline for applying to the course is 1. April 2011.
Forskningsprosjektet Transforming Universities in Europe (TRUE) fikk i februar oppslag i en av Italias største aviser La Repubblica. Prosjektleder er Professor Ivar Bleiklie ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap på UiB.