Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Årets søkertall fra Samordna opptak viser at SV-fakultetet har jevnt gode søkertall. Fortsatt er SV-fakultetet det fakultetet ved UiB som har flest søkere.
The book Global Care Work with Lise Widding Isaksen as editor is now available
Selv om kvinner og menn har de samme politiske rettighetene, og kvinner utgjør en knapp majoritet av befolkningen, er likevel parlamentene dominert av menn. Dette er utgangspunktet for stipendiat Sondre Båtstrands artikkel nylig publisert i Norsk Statsvitenskapelig tidsskrift.
Generøsitet, tydelige ambisjonar, entusiasme, samarbeid og langsiktighet er sentrale stikkord i byggingen av gode forskningsmiljø seier Professor Lise Rakner og Professor Bertil Tungodden.
Sammen med Lucio Rennó ved Universidade de Brasilia (Centro de Pesquisa e Pós-Graduaçao sobre as Américas – CEPPAC), har post doktor Leiv Marsteintredet blitt tildelt 200 000 kroner av Latinamerikafondet i NFR for å jobbe med prosjektet "All the presidents' men".