Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Årets søkertall fra Samordna opptak viser at SV-fakultetet har jevnt gode søkertall. Fortsatt er SV-fakultetet det fakultetet ved UiB som har flest søkere.
Norge er et annerledesland i energisammenheng. Gjør det noe med politikken — og journalistikken?
Carsten Greve fra Copenhagen Business School har skrive ein omtale av boka "Change and Continuity in Public Sector Reform: Essays in honour of Per Lægreid".
I andre utgaven av 'West European Politics' 2011 får boka "Autonomy and Control of State Agencies: Comparing States and Agencies" svært god omtale. Forfattarene av boka er Koen Verhoest, Paul G. Roness, Bram Verschuere, Kristin Rubecksen og Muiris MacCarthaigh
Ny utgave av Nordiske Organisasjonsstudier
Frem mot 15. april vil BA blant annet se nærmere på nye studietilbud, trender og studier i utlandet
Forvaltning og skjøtsel i Gjuvslandslia landskapsvernområde, Varaldsøy Under kurset skal vi besøke Gjuvslandslia landskapsvernområde, opprettet for å ta vare på gamle slåttemarker, edelløvskog og furuskog, samt forekomsten av barlind, en av de rikeste i landet. Vi vil møte grunneiere som i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland utfører skjøtsel for å ta vare på verneverdiene i landskapet.... Les mer
Studentene Audun Sørheim, Lisa Halvorsen og Lene Nævdal har utviklet et informasjonssystem for restauranter.
Datajournalistikk gir ny innsikt og har stort publikumspotensial, sier norske redaktører i ny spørreundersøkelse.
The book Global Care Work with Lise Widding Isaksen as editor is now available
Selv om kvinner og menn har de samme politiske rettighetene, og kvinner utgjør en knapp majoritet av befolkningen, er likevel parlamentene dominert av menn. Dette er utgangspunktet for stipendiat Sondre Båtstrands artikkel nylig publisert i Norsk Statsvitenskapelig tidsskrift.
Generøsitet, tydelige ambisjonar, entusiasme, samarbeid og langsiktighet er sentrale stikkord i byggingen av gode forskningsmiljø seier Professor Lise Rakner og Professor Bertil Tungodden.
Sammen med Lucio Rennó ved Universidade de Brasilia (Centro de Pesquisa e Pós-Graduaçao sobre as Américas – CEPPAC), har post doktor Leiv Marsteintredet blitt tildelt 200 000 kroner av Latinamerikafondet i NFR for å jobbe med prosjektet "All the presidents' men".
I denne nye artikkelen definerer og analyserer Tom Christensen og Per Lægreid etikk i offentlige organisasjoner ved hjelp av en bred tilnærming,basert på etisk teori og organisasjonsteori.