Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

VG og Se og Hørs populærjournalistikk har vært et bedre virkemiddel i de homofiles kamp for bedre rettigheter, enn den tradisjonelle, “seriøse” pressen.
Flere fagmiljøer ved SV-fakultetet har oppnådd bevilgninger til viktige forskningsprosjekter innen Velferd, arbeid, migrasjon.
The Poverty Politics Research Group will host two international workshops in Norway in May and June 2012 -- one on the notion of trust and the other dealing with cosmopolitanism.
Et brennende engasjement og et studie som tok ti år å fullføre. Sosiologistudenten Synnøve Fluge er månedens master i Studvest.
Brostein er et øvingsmedium for studenter i journalistikk, film og fjernsyn og nye medier ved Institutt for informasjons- og medievitskap ved UiB.
Erlend Steine Lie og Karen Christensen kommer med klar kritikk av innføringen av fritt brukervalg for hjemmehjelpstjenester i en ny kronikk i Bergens Tidende.
Andre reviderte utgave av Norsk Pressehistorie er nå klar. Boken har nytt stoff om utenriksdekkning, nynorskpressen, bruk av illustrasjoner og lay-out, og nettaviser.
Workshop: 1-2. March 2012, Uppsala, Sweden
22. juli-kommisjonen gjennomførte 17. januar et internt seminar om terrorisme, der eksperter på området, deriblant Førsteamanuensis Jan Oskar Engene holdt innlegg.
Den amerikanske journalistikkforskeren Kevin Barnhurst, kommer for å snakke om utviklingen av amerikanske nyheter gjennom det siste århundret. Barnhursts innlegg er en del av forskningsprosjektet "Journalistiske nyorienteringers" seminarrekke.
British Sociological Association hadde 60-års jubileum i 2011. I forbindelse med jubileet har de laget til en oversikt over de viktigste artiklene i Britisk sosiologi. Sosiologisk institutt er godt representert på denne listen.
Grounded Theory: The Philosophy, Method, and Work of Barney Glaser. Postdoktor Astrid Gynnild er sammen med Vivian B. Martin medredaktør av ny antologi om grounded theory.
Den som vinner nominasjonsvalgene i Iowa og New Hampshire, kan bli USAs neste president, skriver stipendiat Hilmar Langhelle Mjelde på BT-Bloggen
Effektive verktøy er noe av det viktigste et medie kan ha, men studentmediene manglet fremdeles noe viktig: En database over intervjuobjekter.