Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Mariya Bikova skriver at det er en dårlig idé å utestenge au pairer med famile i en ny kronikk i BT.
Ny bok ute: Deliberation, rhetoric, and emotion in the discourse on climate change in the European Parliament
Følelser og (kognitiv) rasjonalitet oppfattes ofte som motstridende. I politisk teori fremheves rasjonalitet både som ideal og som forklaringsmodell for hvordan beslutninger foregår.
Helge Østbye er bekymret for mediemangfoldet. Les hans kronikk i Dagbladet.
Peter Dahlén bidrar med artikkelen "An Exemplary Model. The Religious Significance of the Brann 2007 Norwegian Football Championship as Told by the Media"
Professor ved Institutt for geografi Terje Tvedt skal holde The Thor Heyerdahl International speech 2012.
Er det det en god idé å implementere menneskerettighetene i Grunnloven? Vox Publica tar debatten.
Studenter har utviklet system for å fremme leseglede hos barn i skolealder. I systemet kan barn blant annet registrere hvilke bøker de har lest.
Når du er student er det sosiale like viktig som det faglege, meiner Carina Reierson Ausdal og Espen Eidsnes i Geografisk Klubb.
Universitetet i Potsdam utlyser opp til 8 nye PhD stillinger ved sin forskerskole tilknyttet forskingsgruppen “Wicked Problems, Contested Administrations: Knowledge, Coordination, Strategy”.
The annual REPLA workshop for phd candidates – call for papers! Deadline for submission of abstracts: 22nd of february.
Førsteamanuensis Ole J. Mjøs med ny bok publisert på nivå 2-forlaget Routledge.
Flere land bør prioritere behandling og oppfølging av for tidlig fødte barn
Kjedene og forbrukerne mer tjent med konkurranse i alle ledd, ikke "balanse" mellom leddene
Tema for årets første møte i arbeidslivspanelet var blant annet i hvilken grad et opphold i utlandet har betydning når du søker jobb.
The European Group for Public Administration (EGPA) is organizing its 2012 EGPA Annual Conference in Bergen.
SV-fakultetet tilbyr et spennende og innholdsrikt program på Faglig-pedagogisk dag 3. februar.
Universitetslæreboken 'Geografiens innhold og metoder' er nå kommet ut på fem språk. Siste språk i samlingen er kinesisk.

Sider