Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Helge Østbye er bekymret for mediemangfoldet. Les hans kronikk i Dagbladet.
The annual REPLA workshop for phd candidates – call for papers! Deadline for submission of abstracts: 22nd of february.
Flere land bør prioritere behandling og oppfølging av for tidlig fødte barn
Tema for årets første møte i arbeidslivspanelet var blant annet i hvilken grad et opphold i utlandet har betydning når du søker jobb.
SV-fakultetet tilbyr et spennende og innholdsrikt program på Faglig-pedagogisk dag 3. februar.
Universitetslæreboken 'Geografiens innhold og metoder' er nå kommet ut på fem språk. Siste språk i samlingen er kinesisk.
Rentene av fondet, som er grunnlagt ved gaver fra det norske folk til Chr. Michelsen i 1907, skal anvendes til fremme av vitenskapelige eller for næringslivet produktive formål. Søknadsfristen er 15. mars.