Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Berit Hansen fullførte mastergraden i geografi våren 2011 og tok steget ut i arbeidslivet som trainee i Meland kommune.
Norsk medietidsskrift er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning.
The concept of ‘cosmopolitanism’ has become increasingly important in academic debates on diversity, but is often criticised for being too wide and unspecific to work as an analytical concept. 21-24 June a group of scholars gather in Bergen to explore how cosmopolitanism can best be theorised in order to help us understand diversity, both in contemporary societies and historically. The conference... Les mer
Økt stykkpris for helsetjenester reduserer ventetid og øker aktivitetsnivået ved sykehusene.
Kva er sosial mobilitet? Korleis kan ein analysere sosial mobilitet og kva er dei viktigaste metodiske og teoretiske tilnærmingane til denne problematikken?
Den pågående økonomiske krisen er dyp og ikke forutsett, men det er ingen grunn til å mene at den er koblet til klima-, olje-, råstoff- eller matkriser i verden. Om noen år er økonomien tilbake på sporet igjen.
Feltarbeidet er en viktig del av mastergraden i geografi, og mange studenter reiser langt for å samle inn data til sin masteroppgave.
Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur 01/2012 Volume 3 er nå ute. Tidsskriftet bir utgitt i Norden og er et vitenskapelig tidsskrift for studier av visuell kultur og estetiske uttrykk.
Nyutnevnt professor Lars Nyre og professor Bjørnar Tessem står i spissen for et prosjekt om deling av personlig informasjon på mobiltelefon i indre Sognefjord.
Velferdsordningenes insentiver kan påvirke valg mellom alternativer i retning overforbruk av ordningene.