Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

En ny undersøkelse viser at etter innføringen av røykeloven har det blitt født færre barn med fødselsvekt under 1500 gram.
-Det er en utfordring for brukere og lesere av forskningsresultater å skille god og dårlig forskning fra hverandre.
Forskargruppe KPO inviterer masterstudenter til informasjonsmøte fredag 01. februar.
Helga Eggebø has published a new article in Journal of Ethnic and Migration Studies
Senkning av inntektsskatten er en høyst usikker vei å gå for å styrke konkurranseevnen.
Sondre Båtstrand foreslår en ny tilnærming til kategorisering av politikk i sin artikkel «Giving content to new politics», som kommer på trykk i Party Politics.
Sondre Båtstrand foreslår en ny tilnærming til kategorisering av politikk i sin artikkel «Giving content to new politics», som kommer på trykk i Party Politics.
Feltarbeid er en viktig del av livet som masterstudent og stipendiat ved Institutt for geografi. Naturgeografer tar gjerne med boreutstyr i felt.
Studying Public Policy Implementation in an era of Governance.
New article in International Journal of Social Welfare:Unemployment and economic security for young adults in Finland, Norway and Sweden: from unemployment protection to poverty relief by Lorentzen T, Angelin A, Dahl E, Kauppinen T, Moisio P, Salonen T.
På tampen av 2012 fikk Institutt for sammenliknende politikk tilslag på to nye prosjekter; Det ene prosjektet støttes av Nordisk ministerråd, og det andre av Norges forskningsråd. Kina er den røde tråden.
Institutt for informasjons- og medievitenskap markerer stemmerettsjubileet 2013 ved å arrangere en internasjonal konferanse i samarbeid med en rekke andre fagmiljø ved UiB og Uni Rokkansenteret.
Ibsen og fotografene er den første samlede presentasjonen av de ca. hundre fotografiene som finnes av Henrik Ibsen. Peter Larsen beskriver bildene i deres kultur- og fotohistoriske kontekst og viser hvordan Ibsen formet og kontrollerte sitt visuelle uttrykk.
Isak Lekve ved Sosiologisk institutt har gjennomført en undersøkelse for Elektroarbeidernes Fagforening og Nelfo om hvorfor så mange elektrikere dropper ut av yrket.
Lurer du på korleis det er å vera utvekslingsstudent? Medstudentar kan gi deg svar og inspirasjon på Students’ International Corner.
Algoritmer er blitt allestedsnærværende i nyhetsmediene - derfor er det viktig å vite hvordan partiskhet og skjevheter kan sive inn i beslutningene de tar.
Karen Christensen har publisert en ny artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning og et innlegg på nettsiden Nordic Network on Disability Research
EGPA Study Group on Governance of Public Sector Organizations Conference of the European Group of Public Administration (EGPA) 11-13 September 2013, Edinburgh, Scotland

Sider