Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senkning av inntektsskatten er en høyst usikker vei å gå for å styrke konkurranseevnen.
Sondre Båtstrand foreslår en ny tilnærming til kategorisering av politikk i sin artikkel «Giving content to new politics», som kommer på trykk i Party Politics.
Sondre Båtstrand foreslår en ny tilnærming til kategorisering av politikk i sin artikkel «Giving content to new politics», som kommer på trykk i Party Politics.
På tampen av 2012 fikk Institutt for sammenliknende politikk tilslag på to nye prosjekter; Det ene prosjektet støttes av Nordisk ministerråd, og det andre av Norges forskningsråd. Kina er den røde tråden.
Thomas Mountjoy is going to present his trial lecture, Thursday 17 January and is to conduct the public defense of his Ph.D. thesis Friday 18 January.