Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialantropologi feiret 50-års jubileum for instituttseminarene 30. mai
Hva om moderniteten ikke først var vestlig og så ble global? Det er ett av spørsmålene Alf Gunvald Nilsen stiller i siste utgave av Sosiolog-Nytt med innlegget Sosiologiens Vankunnskap.
-Støtten rasjonaliserer bort bønder og gårdsbruk, forringer kulturlandskap og miljøgoder og stimulerer til produksjon av standardiserte, volumbaserte varer.
Forskere ved instituttet har stor kompetanse på valgsystemer, meningsmåling og politiske partier
The Bergen Social Anthropology Seminar (BSAS) at the Department of social anthropology is celebrating its 50th anniversary in 2013! 30 May is therefore devoted to celebrate and discuss this long-standing series.
Mathew Akkanad Varghese is going to present his trial lecture and is to conduct the public defense of his Ph.D. thesis Wednesday 22 May.
Professor Karen Christensen ved sosiologisk institutt har sammen med Ingrid Guldvik publisert en ny forskningsrapport.
Korleis blir landformer danna og kva prosessar ligg til grunn? I heile vår har nye geografistudentar lært om dette i forelesningssalane på UiB.
Sykefraværet i Norge er blant det høyeste i Europa. Kan yrkesmessige faktorer forklare hvorfor ikke-vestlige immigranter har det høyeste sykefraværet i Norge?
Christieseminaret 24. april 2013 ble arrangert av det Det samfunnsvitenskapelige fakultet og fokuserte på forholdet mellom velferdsforskning og politikk.