Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Grete Rusten, Kerstin Potthoff og Linda Sangolt ved UiB er redaktørar for den nye boka "Norway: Nature, Industry and Society".
I den oljeavhengige Stavangerregionen er bærekraft en stor utfordring. Bachelorstudenter i geografi er på saken.
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har publisert en oppsummeringsrapport i anledning senterets avslutningskonferanse.
Hilmar Langhelle Mjelde har publisert en ny artikkel i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift om FrPs organisatoriske utvikling.