Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hjertesukket har vært hørt også på allmøter i store norske mediehus: Er det ikke snart slutt med forandringene? Vil ikke framtiden snart roe seg?
Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik har redigert en ny bok om brukernes opplevelse av norsk velferdspolitikk med NAV-reformen som utgangspunkt.
Thor Øivind Jensen med kronikk om Slow Food i Bergens Tidende i samband med "Bergen Summer Research School 2013"
Grete Rusten, Kerstin Potthoff og Linda Sangolt ved UiB er redaktørar for den nye boka "Norway: Nature, Industry and Society".
Special issue of International Review of Administrative Science. Guest editors: Per Lægreid and Paola Mattei.
New book edited by Grete Rusten, Kerstin Potthoff and Linda Sangolt.
Fakultetsstyret har godkjent bedømmelsene og tilkjent Marit Skivenes og Svein Michelsen professorkompetanse. Instituttet gratulerer.
Utvalet som vart nedsatt november 2012 for å analysere utfordringene i norsk politi, med mellom anna professor Anne Lise Fimreite, overleverte i dag utredningen til justis- og beredskapsminister Grete Faremo.
New article by Tom Christensen, Anne Lise Fimreite, and Per Lægreid in Public Organization Review.
Bergen Summer Research School 2013 er i gang. Forskarar og PhD-studentar frå heile verda er no samla ved UiB for å diskutera problemstillingar knytt til mat.
I den oljeavhengige Stavangerregionen er bærekraft en stor utfordring. Bachelorstudenter i geografi er på saken.
Vox Publica har de siste dagene publisert flere saker om hundreårsjubileet for kvinners stemmerett.
Konferansen er et av Europas viktigste møtesteder for forskere innen utviklingsøkonomi, og er den 12. i rekken.
Førsteamanuensis Alf Gunvald Nilsen har publisert artikkelen Adivasi Mobilization in Contemporary India: Democratizing the Local State? i tidsskriftet Critical Sociology.
Phd-stipendiat Ole Andreas Danielsen vant prisen for "Best Paper" for EGPA PhD Symposium 2012.
Per Lægreid, Åsta Dyrnes Nordø and Lise H. Rykkja presents national report for Norway connected to the survey of public managers in the COCOPS project (WP3)
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har publisert en oppsummeringsrapport i anledning senterets avslutningskonferanse.
Førsteamanuensis Alf Gunvald Nilsen ved Sosiologisk institutt er medredaktør for boken Marxism and Social Movements som slippes i juni 2013.

Sider