Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

USA og Cuba skulle åpne diplomatiske forbindelser tok store deler av verden med storm i forrige uke. For Latin-Amerika betyr det trolig at den kalde krigen endelig begynner å ta slutt, skriver Leiv Masteintredet i Bergens Tidende.
Marit Skivenes og Sissel Tryggstad bidrar med bokkapittelet "En studie av kommunale lederes vurdering av varsling om trakassering versus korrupsjon" i Birthe Eriksens bok; Å bekjempe et samfunnsonde. Om Korrupsjon, varsling og granskning og organisasjonskultur.
Postdoktor Cornelius Cappelen finner i en ny artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning at arveavgiften har liten legitimitet i befolkningen. Likevel konkluderer han og medforfatter Jørgen Pedersen med at en heving av arveavgiften prinsipielt kan rettferdiggjøres i lys av egalitære idealer.
I vårsemesteret 2015 tilbyr Institutt for sammenliknende politikk et nytt kurs med tittelen SAMPOL 208: "The Commercialization of Security in Peace and Conflict".
Visste du at du kan gjøre feltarbeid mens du er på utveksling? Institutt for sosialantropologi har to utvekslingsavtalar som er skreddersydd for bachelorstudentane våre. Den ene bilaterale avtalen er i Kina og den andre i Bolivia.
Au pairer har tradisjonelt vært tenkt på som unge kvinner fra middelklassen fra Nord-Europa, som har dratt et spennede opphold i et fremmed land i ett år.
Postdoktor Gyda Marås Sindre er tildelt mobilitetsstipend delvis finansiert av EU som et Marie Curie-fellowship og delvis av Norsk Forskningsråd. Sindre skal studere politiske partier i post-konflikt-områder.
Professor Siri Gloppen er medredaktør på en ny antologi om konsekvensene av rettslig regulering av velferdspolitikk. Boken utgis av Edward Elgar Publishing med enkeltkapitler av postdoktor Cornelius Cappelen og professor Lise Rakner.
Ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier er det nå tatt to nye initiativer for økt faglig formidling. Forum for politisk teori er en tverrfaglige møteplass for fagmiljøer som arbeider med politisk-teoretiske spørsmål. Bloggen PolitiskFilosofi.no gir jevnlige politisk-filosofiske betraktninger fra forskere her ved UIB.
Som en konsekvens av mediebrukernes overgang til digitale plattformer, endres nyhetsvanene våre. Nettavisene overtar for papiravisene, og sosiale medier spiller en stadig større rolle for hvordan vi mottar nyheter.
Gjesteforsker Stefan Dahlberg finner i en ny artikkel at politisk sakseierskap er langt mindre stabilt enn tidligere antatt, men at hvilken definisjon av sakseierskap som legges til grunn har betydning. Artikkelen er publisert i Scandinavian Political Studies og skrevet sammen med Love Christensen og Johan Martinsson.
Ann Nilsen ved Sosiologisk institutt har publisert en ny artikkel i siste utgave av artikkel i siste utgave av tidsskriftet Families, Relationships and Societies.
Førsteamanuensis Katrine Vellesen Løken ved Institutt for økonomi er en av forskerne ved UiB som har fått milliontildeling gjennom FRIPRO-programmet for unge forskertalenter. Vi gratulerer!
Hvordan håndterer norske energibedrifter samfunnsansvar (corporate social responsibility) når de opererer i utlandet? Et nytt forskerprosjekt ved institutt for sosialantropologi, ledet av professor Ståle Knudsen, skal undersøke dette. Prosjektet har fått finansiering fra Fripro i NFR og skal utføres i samarbeid med bl.a. Christian Michelsens Institutt og University of Sussex.
Kristine Jørgensen nådde toppen med sitt prosjekt som skal undersøke kontroversielt innhold i dataspill.
Professor Lars Svåsand finner i en ny artikkel at mangelfull partiregulering har bidratt til deinstitusjonalisering av det malawiske partisystemet. Artikkelen er publisert i International Political Science Review.
Klima og energiomstilling har lenge vært sentrale forskningstema på Samfunnsvitenskapelig fakultet. Nå ønsker fagmiljøene å samarbeide bedre på tvers.
Førsteamanuensis Terje Knutsen gjør i BT og Stavanger Aftenblad fredag 5. desember rede for ordningen med nyvalg.

Sider