Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Lars Nyre forskar på bruken av øyretelefonar blant innbyggarane i London, og formidlar frå prosjektet i BT Innsikt.
Johs. Hjellbrekke, Vegard Jarness og Olav Korsnes ved Sosiologisk institutt har skrevet et kapittel i en ny, internasjonal bok om sosiale forskjeller.
Rapporten er publisert av Vårdanalys, eit svensk myndigheitsorgan som har som oppdrag å granske og analysere helse - omsorgssektoren i Sverige. Arbeidet er initiert og gjennomført av Vårdanalys og Hogne Sataøen har bidrege som medforfattar i delen om den norske sjukehusreforma. Den svenske Regjeringa er formell mottakar av Vårdanalys sine rapportar.
Institutt for sosialantropologi sitt ECOPAS-prosjekt bringer Stillehavets klimautfordringer til Bergen gjennom et nytt samarbeid mellom UiB og Festspillene.
Marybel Perez presenterer doktorgradsavhandlinga si ved Universitetet i Bergen den 2. desember 2014. Tittelen på avhandlinga er «The European Union’s Socialising Institutions. The Role of EU Think Tanks in EU Policymaking».
Hver høst reiser en gruppe studenter til Yunnan Minzu University og får et unikt innblikk i kinesisk liv og samfunn. Utvekslingsavtalen er særlig relevant for studenter som tar en bachelorgrad i sosialantropologi eller utviklingsstudier, men andre studenter kan også søke på avtalen.
Kring 100 samfunnsøkonomar frå heile Noreg var samla til det årlege Forskermøtet som gjekk av stabelen 5-6 januar 2015 i Bergen.
Professor Stein Kuhnle og NSD-direktør Bjørn Henrichsen er initiativtakere til biografien om SAMPOL-grunnlegger Stein Rokkan. Biografien føres i pennen av forfatter Arild Stubhaug.

Sider