Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Iselin Åsedotter Strønen disputerte fredag 17. oktober 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The Revolutionary Petro-State. Change, Continuity and Popular Power in Venezuela». I videoen forteller Iselin om forskningsprosjektet sitt, avslører hva som er det viktigste redskapet til en antropolog, og lar deg være med henne på doktorpromosjonen.
Aldri før i historien har mennesker påvirket biosfæren i så stor grad som over de siste femti åra. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på våre behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.
Det er vanskelig å forestille seg at vi skal takle klima og energiutfordringene uten mer kompakte byer.
Frode Løvlie disputerer fredag 06.03.2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The institutional trajectory of Hamas: From radicalism to pragmatism—and back again?»

Sider