Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sondre Båtstrand disputerte fredag 4. desember 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Climate change: Challenging democracy, challenging parties».
Våren 2016 er hovedtemaet for kurset "Moderne politisk teori" ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier "Ulikhet og hva som kan gjøres". Kurset kan legges på 100-, 200 og 300-nivå. Se faktaboks for mer informasjon om de alternative kurskodene.
Våren 2016 tilbyr Institutt for filosofi og førstesemesterstudier kurset "John Rawls: Rettferdighet som rimelighet". Kurset kan legges opp både som 200- og 300-emne.
Ein ny daglegvareportal vil styrke konkurransen mellom kjedene og føre til lågare pris for forbrukarane meiner Forbrukerrådet og Rema 1000. Professor Tommy Staahl Gabrielsen er heilt ueinig og meiner portalen i verste fall vil føre til dyrare matvarer.
Det var så vidt nok stoler til alle som hadde møtt opp på Litteraturhuset for å få med seg foredraget til Russlandekspert Terje Knutsen.
Mykje av den høgreekstreme valdsfaren kjem frå guterommet, skriv Lars Erik Berntzen og Mikael Johannesson. På laurdag blir det open debatt om trugsmålet frå høgre.
I det kommende (og siste noensinne) nummeret av Sosiolognytt har Alf Nilsen intervjuet den sørafrikanske sosiologen Karl Von Holdt
Det var overveldende oppmøte og god stemning på GIS-dagen 19. november i Tivoli på Kvarteret og senere på Muntlig på Studentsenteret.
Studentar og tilsette ved UiB strøymde til for å høyre sentralbanksjef Øystein Olsen snakke om framtidsutsiktene for oljesektoren og korleis det påverka norsk økonomi.
Stort oppmøte for Michael Alvarez på Litteraturhuset i Bergen! Kommende mandag vil Terje Knutsen snakke om Russland i «SAMPOL-professorens valg».
A few weeks ago Norwegian anthropologists traveled to London to partake in Norwegian Anthropology Day on invitation from The Royal Anthropological Institute (RAI).
I EU-prosjektet SELFIE er UiB og Uni Research med på å utgreie gode modellar for behandling av samansette lidingar, som er venta å bli ei av dei største folkehelseproblema i Europa.
Alf Gunvald Nilsen has published an entry on new social movements in the encyclopedia Key Concepts in Modern Indian Studies
Professor Terje Tvedt ved Institutt for geografi fikk Formidlingsprisen 2015 10. november.
Professor Katrine Vellesen Løken ved Institutt for økonomi fikk Publikasjonsprisen 2015 10. november

Sider