Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Masterstudentene har vært på studietur til Berlin. Her er deres reisebrev.
Hugs å søkje på praksisplass i kommande semester gjennom SAMPOL290/291! Her finn du søknadsskjema og informasjon om kva som skal vere med i søknaden.

Sider